Kontakt

Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza
ul. Na Wilcznik 1
34-500 Zakopane

KRS: 0000311305
NIP: 736-16-73-994
Bank: 30 1240 5165 1111 0010 1990 6981
Tel: +48 606 660 502
E-mail: info@karlowicz.org

Zarząd:
Danuta Sztencel – prezes
Rafał Babiński – wiceprezes
Tymoteusz Sośnicki – wiceprezes
Jan Dyba – skarbnik
Iwona Wirmańska – sekretarz

Dyrektor Artystyczny Festiwalu: Paweł Mykietyn

Rada Programowa Festiwalu
Paweł Mykietyn
Tomasz Sztencel
Jakub Sztencel
Maciej Negrey

Koordynatorzy festiwalu
Anna Kokolus : kokolus@muzykanaszczytach.com
Jakub Sztencel: kuba@karlowicz.org

Marketing i komunikacja z mediami
Jakub Krzeszowski: media@karlowicz.org

Zespół organizacyjny
Danuta Sztencel, Tomasz Sztencel, Anna Kokolus, Jakub Sztencel, Iwona Wirmańska, Bartłomiej Korpyś

 

Oprawa graficzna festiwalu

Sławomir Gruca

 

Przekaż
nam swój
1%