Kontakt

Stowarzyszenie im. Mieczysława Karłowicza
ul. Na Wilcznik 1
34-500 Zakopane

KRS: 0000311305
NIP: 736-16-73-994
Bank: 30 1240 5165 1111 0010 1990 6981

www.karlowicz.org
Tel: +48 606 660 502
E-mail: biuro@karlowicz.org

Zarząd:
Danuta Sztencel – prezes
Tymoteusz Sośnicki – wiceprezes
Jan Dyba – wiceprezes
Agnieszka Jarząbek – członek


Dyrektor Artystyczny Festiwalu:
Paweł Mykietyn

Rada Programowa Festiwalu:
Paweł Mykietyn
Tomasz Sztencel
Jakub Sztencel
Maciej Negrey

Koordynator festiwalu:
Karolina Tomasik

Dyrektor organizacyjny:
Jakub Sztencel

Zespół organizacyjny:
Danuta Sztencel, Tomasz Sztencel, Jakub Sztencel, Bartłomiej Korpyś, Anna Wartak, Edyta Ścisłowicz

Oprawa graficzna festiwalu:
Sławomir Gruca